Περισσότερες πληροφορίες για αναγνώστες

Μια ομάδα πανεπιστημιακών των οποίων οι σπουδές και η συγγραφική παραγωγή έχει ως κέντρο την γενική κοινωνιολογία ή κάποιο κλάδο της, βρέθηκαν  κοντά και ένιωσαν  την ανάγκη έκδοσης ενός  ηλεκτρονικού περιοδικού  που θα καταστεί ένας τόπος-forum δημόσιας συζήτησης, σχετικών δημοσιεύσεων, επιστημονικών ερευνών,  και αναλύσεων όλων των ομοτέχνων τους.

Η αφετηρία της προσπάθειάς μας για την έκδοση αυτού του ηλεκτρονικού περιοδικού αποτέλεσε μια βασική κοινή διαπίστωση: ενώ το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας  και στις κοινωνικές επιστήμες είναι πολύ ικανό, δεν υπάρχουν αρκετοί έγκυροι φορείς  δημοσίευσης της επιστημονικής του παραγωγής (θεωριών, ερευνών και αναλύσεων) με συνέπεια το έλλειμμα της διάχυσης της επιστημονικής του έκφρασης και την υποτονικότητα  του δημιουργικού επιστημονικού διαλόγου.

Αυτή η υστέρηση  πιθανόν να οφείλεται  και στο γεγονός  του υψηλού  οικονομικού  κόστους έκδοσης και κυκλοφορίας ενός έντυπου περιοδικού με συνέπεια  να επιβαρύνεται αρκετά  ο συνδρομητής του περιοδικού.

Σήμερα αυτή  η δυσκολία αντιμετωπίζεται  με την έκδοση  του ηλεκτρονικού περιοδικού που θα τηρεί όλες τις κλασικές  προδιαγραφές διασφάλισης της επιστημονικής εγκυρότητας και θα κοινοποιεί δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή και κάθε νέο ή αναγνωρισμένο επιστήμονα όσα από τα προϊόντα  των επιστημονικών τους  προσπαθειών θεωρούν οι ίδιοι  ως ανακοινώσιμα  και εγκρίνει η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού.

Συνεπώς, έρευνες και αναλύσεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων από το χώρο της εκπαίδευσης, της πολιτικής,  της οικονομίας, της τεχνολογίας, της ιστορίας ή της φιλοσοφίας που έχουν αυτή τη θεωρητική και μεθοδολογική οπτική χωρούν σε αυτό το περιοδικό.

Σκοπός του περιοδικού είναι να καλλιεργεί  τον επιστημονικό τρόπο έρευνας και ανάλυσης  των κοινωνικών φαινομένων  με τα  άρθρα που θα δημοσιεύει  και με τις συζητήσεις που θα προκαλεί ή και θα οργανώνει.

Στοχεύει πιο συγκεκριμένα να παράγει και να προσφέρει  χρήσιμη γνώση για την ορθότερη διαμόρφωση και αποτελεσματικότερη άσκηση  πρώτον της πολιτικής και ιδιαίτερα της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και οικονομικής πράξης.

Στοχεύει επίσης να προσφέρει γνώση  χρήσιμη  στους κοινωνικούς  διαμορφωτές προσώπων (πχ. παιδαγωγούς, πολιτικούς κά) ώστε να  επινοούν  και να ακολουθούν  μεθόδους παρέμβασης  συμβατούς με τους σκοπούς  του έργου τους όπως τους ορίζει η κοινωνία.

Εκτός λοιπόν από την καθ’ αυτό κοινωνιολογική διερεύνηση σκοπεύουμε να καλλιεργήσουμε και τη διεπιστημονική συνεργασία και έχουμε πρόθεση να προσφέρουμε το βήμα του περιοδικού  ώστε να εκφραστούν  και οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις των κοινωνικών φαινομένων. Συνεργός στην προσπάθειά μας αυτή  θα είναι και η επιστημονική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν επιστήμονες που το αντικείμενό τους ανήκει ή εντάσσεται στις κοινωνικές επιστήμες  ή σε επιστήμη που καλλιεργεί μεταξύ άλλων και την κοινωνιολογική οπτική. Η επιστημονική επιτροπή θα έχει την ευθύνη της διασφάλισης του αναγκαίου επιστημονικού κύρους του περιοδικού.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών  στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσεται  αυτή η πρωτοβουλία,  όπως κατά παράδοση κάνει  και για άλλες παρόμοιες προσπάθειες που κρίνει  ότι συμβάλλουν  στην καλλιέργεια του επιστημονικού πνεύματος και στη διάχυσή του, συμπαρίσταται στην προσπάθειά μας  με την τεχνική υποστήριξη της έκδοσης του περιοδικού.

Σε ό, τι αφορά στη δομή του περιοδικού  το κάθε τεύχος θα περιλαμβάνει:

  • Ένα σύντομο προλογικό σημείωμα της σύνταξης του περιοδικού που θα παρουσιάζει τα επιστημονικά άρθρα που θα ακολουθούν. Τα άρθρα θα είναι  ή με διάφορες θεματικές ή θα εντάσσονται σε συγκεκριμένη θεματική στην οποία θα είναι αφιερωμένο το τεύχος. Οι τεχνικές προδιαγραφές δημοσίευσης των άρθρων  δίδονται σε μια σελίδα που ακολουθεί την ανακοίνωση αυτή θα δοθούν σε μια σελίδα του πρώτου τεύχους  που θα αναρτηθεί στις αρχές του 2009.
  • Ένα κείμενο έκτασης περίπου μιας σελίδας από δημοσιευμένο έργο καθιερωμένου  κοινωνιολόγου  ακολουθούμενο από  επιγραμματικά σχόλια επισημάνσεις και ερωτήσεις ώστε ο αναγνώστης να το επεξεργαστεί  και να το κατανοήσει όσο το δυνατό καλύτερα.
  • Μια στήλη παρουσίασης και ανάλυσης βασικών εννοιών που χρησιμοποιεί η κοινωνιολογία.  Σε κάθε τεύχος  θα παρουσιάζεται  μια έννοια. Ο  υπεύθυνος της στήλης  θα αναλύει την έννοια με τρόπο σχετικά σύντομο και πυκνό αλλά οι αναγνώστες θα μπορούν να προτείνουν προσθήκες αφαιρέσεις ή τροποποιήσεις, ώστε η έννοια να σφυρηλατείται συνεχώς χωρίς να διαλύεται ο εννοιολογικός της πυρήνας.
  • Μια στήλη βιβλιοκριτικής και βιβλιοπαρουσιάσεων.
  • Στήλη πρόσφατα εκδοθέντων βιβλίων και περιοδικών σχετικών με τον κοινωνιολογικό χώρο.
  • Στήλη πληροφοριακού χαρακτήρα με ανακοινώσεις εκδηλώσεις, συνέδρια που σχετίζονται με το αντικείμενο και τα ενδιαφέροντα του περιοδικού.
Kλείνοντας αυτό το σύντομο σημείωμα αναγγελίας έκδοσης του περιοδικού μας με τίτλο “Κοινωνία και Θεωρία” θέλουμε να τονίσουμε  ότι: αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτής της προσπάθειας με ενθουσιασμό  και με τη βεβαιότητα της διάθεσής μας να συμβάλλουμε στον εμπλουτισμό  της κοινωνιολογικής σκέψης  και έρευνας στην Ελλάδα.

Θα είναι για μας μεγάλη ικανοποίηση αν το επιστημονικό αυτό περιοδικό γίνει τόπος συνάντησης και διαλόγου των ανήσυχων νέων και ώριμων διανοούμενων-επιστημόνων πάνω στα καίρια και συχνά επώδυνα ερωτήματα τα οποία θέτει η σύγχρονη κοινωνία και τα οποία έχει ταχθεί να διερευνά και να κατανοεί η Κοινωνιολογία.
Copyright © 2008, Κοινωνία & Θεωρία. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.