Διαλέξεις και ανακοινώσεις

- -

Περίληψη


Αναφορά από την Ε.Φ.Ε σε  σειρά διαλέξεων και ομιλιών,  καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια που έλαβαν ή επρόκειτο να λάβουν χώρα από τον Μάιο έως και τον Ιούλιο του 1984

Λέξεις κλειδιά


philosophy

Πλήρες Κείμενο: PDF