Οι περιπέτειες της διαλεκτικής και η φιλοσοφία της ιστορίας

Σωκράτης Δεληβογιατζής

Περίληψη


Παρουσίαση και κριτική του βιβλίου του Maurice Merleau-Ponty " Οι περιπέτειες της διαλεκτικής " ( Les aventures de la dialectique , Paris, 1955, 1977, Gallimard, 315 pp.-ελλην. μετάφρ. Μπ. Λυκούδη, Αθήνα, 1984, ύψιλον/βιβλία, 254 σσ. ), από τον Δρα Σωκράτη Δεληβογιατζή

Λέξεις κλειδιά


Βιβλιοπαρουσιάσεις; βιβλιοκριτικές; Maurice Merleau-Ponty; διαλεκτική τέχνη; σύγχρονη ευρωπαϊκή φιλοσοφία; μαρξιστική φιλοσοφία; φιλοσοφία του Merleau-Ponty; πολιτικός λόγος του Merleau-Ponty

Πλήρες Κείμενο: PDF