Κομφούκιος και Σωκράτης: η αντίληψη για την αυτοπραγμάτωση και την επιμέλεια της ψυχής

Nea-Kyoun Kim

Περίληψη


-

Λέξεις κλειδιά


Κομφούκιος; φιλοσοφία Κομφούκιου; Κομφουκιανισμός; Σωκράτης; Σωκρατική φιλοσοφία; φιλοσοφία της αυτοπραγμάτωσης; ψυχική ανέλιξη; ψυχική υγεία;

Πλήρες Κείμενο: PDF