Ο λόγος και η γλυπτική: η φιλοσοφική ποίηση του Π. Κ. Παπαναγιώτου

- -

Περίληψη


Αναφορά της Ε.Φ.Ε στη ποιητική προσφορά του ιατροφιλοσόφου Δρος  Π.Κ. Παπαναγιώτου ( γνωστός και ως γλύπτης  "Γιωτόπανος" ) και παρουσίαση δείγματος του έργου του από τις ενότητες  "Πραμάτεια" και "Globarium"

Λέξεις κλειδιά


Νεοελληνική φιλοσοφία; φιλοσοφική ποίηση; νεοελληνική ποίηση; ποίηση Π.Κ. Παπαναγιώτου; φιλοσοφία Π.Κ. Παπαναγιώτου;

Πλήρες Κείμενο: PDF