Φιλοσοφία, επικοινωνία και διδακτική πράξη

Γρηγόριος Φιλ. Κωσταράς

Περίληψη


-

Λέξεις κλειδιά


Φιλοσοφία; ανθρώπινη επικοινωνία; διδασκαλία; διδακτική πράξη; φιλοσοφία της επικονωνίας; φιλοσοφία της εκπαίδευσης

Πλήρες Κείμενο: PDF