Το καινούριο βιβλίο φιλοσοφίας της Γ' Λυκείου

Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης

Περίληψη


Παρουσίαση και κριτική του νέου βιβλίου στο μάθημα της φιλοσοφίας της Γ' τάξης του Λυκείου ( έτος έκδοσης 1984 ), από τον επίκουρο καθηγητή φιλοσοφίας Κυριάκο Σ. Κατσιμάνη

Λέξεις κλειδιά


Φιλοσοφία; μάθημα φιλοσοφίας; διδασκαλία φιλοσοφίας; φιλοσοφία στην εκπαίδευση; βιβλίο φιλοσοφίας; σύγχρονη εκπαίδευση; ελληνική δημόσια εκπαίδευση; δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Γ΄ τάξη Λυκείου; δημόσιο Λύκειο

Πλήρες Κείμενο: PDF