το νέο σχολικό βιβλίο φιλοσοφίας και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία

Σπύρος Μοσχονάς

Περίληψη


Παρουσίαση και κριτική του νέου σχολικού βιβλίου φιλοσοφίας της Γ΄ τάξης του Λυκείου ( έτος έκδοσης 1984 ), από τον γυμνασιάρχη και φιλόλογο Σπύρο Γ. Μοσχονά

Λέξεις κλειδιά


Φιλοσοφία; διδασκαλία φιλοσοφίας; μάθημα φιλοσοφίας; βιβλίο φιλοσοφίας; φιλοσοφία στην εκπαίδευση; σύγχρονη εκπαίδευση; ελληνική δημόσια εκπαίδευση; δευτεροβάθμια εκπαίδευση; δημόσιο Λύκειο; Γ' τάξη Λυκείου

Πλήρες Κείμενο: PDF