Η διδασκαλία της φιλοσοφίας στην Ευρώπη

Γεώργιος Δημητράκος

Περίληψη


Παρουσίαση των εργασιών του Διεθνούς Colloquium που έλαβε χώρα στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας από 1-2 Μαρτίου 1984 με θέμα: '' Η διδασκαλία της φιλοσοφίας στην Ευρώπη " , από τον συμμετέχοντα Δρα Γ. Δημητράκο

Λέξεις κλειδιά


Διεθνές Colloquium; συνέδρια φιλοσοφίας; συμπόσια φιλοσοφίας; ευρωπαϊκή φιλοσοφία; διδασκαλία φιλοσοφίας; φιλοσοφία στην εκπαίδευση; ευρωπαϊκή παιδεία; εκπαίδευση στην Ευρώπη; ευρωπαϊκός πολιτισμός; ευρωπαϊκή κουλτούρα

Πλήρες Κείμενο: PDF