Νίκου Μακρή, Παιδεία του μυστηρίου

Γιάννης Ζήκας

Περίληψη


Παρουσίαση και κριτική της διδακτορικής διατριβής του Νίκου Μακρή με τίτλο: '' Παιδεία του μυστηρίου: οντολογία και μυστική στη φιλοσοφία του Gabriel Marcel '' ( εκδ. Συντροφιά, Αθήνα 1983 ) από τον Γιάννη Ζήκα

 


Λέξεις κλειδιά


Διδακτορικές διατριβές; σύγχρονη ευρωπαϊκή φιλοσοφία; φιλοσοφία της θρησκείας; Gabriel Marcel; φιλοσοφία του Marcel; οντολογία του Marcel;

Πλήρες Κείμενο: PDF