Βασιλικής Μπόμπου-Σταμάτη, Ο Βικέντιος Δαμοδός

Άννα Κελεσίδου-Γαλανού

Περίληψη


Παρουσίαση και κριτική του βιβλίου της Βασιλικής Μπόμπου-Σταμάτη:  "Ο Βικέντιος Δαμοδός, Βιογραφία-Εργογραφία 1700-1752" ( Αθήνα, έκδ. της συγγρ. 1982 ) από τη Δρα Άννα Κελεσίδου-Γαλανού

Λέξεις κλειδιά


Νεοελληνική φιλοσοφία; συγγραφική έρευνα; Βικέντιος Δαμοδός; διδασκαλία και φιλοσοφία Δαμοδού; ελληνισμός Βενετίας; δημοτικιστές; δημοτικισμός

Πλήρες Κείμενο: PDF