Ευαγγέλου Σταμάτη: Ιστορία των ελληνικών μαθηματικών

Δημήτριος Μούκανος

Περίληψη


Παρουσίαση και κριτική του βιβλίου "Ιστορία των ελληνικών μαθηματικών" ( Αθήνα 1980 ) του καθηγητή Ευάγγελου Σ. Σταμάτη, από τον Δρα Δημήτριο Δ. Μούκανο

Λέξεις κλειδιά


Ελληνικά μαθηματικά; αρχαία μαθηματικά; ιστορία μαθηματικής επιστήμης; ιστορία ελληνικών μαθηματικών; Πυθαγόρας; Πυθαγόρειο θεώρημα; Πυθαγόρεια φιλοσοφία; Ευκλείδης; Ευκλείδια γεωμετρία

Πλήρες Κείμενο: PDF