Β΄Διεθνές Συμπόσιο Φιλοσοφίας

Ρωξάνη Αργυροπούλου

Περίληψη


Παρουσίαση των εργασιών του Β΄ Διεθνούς Συμποσίου Φιλοσοφίας με θέμα: " Γλώσσα και πραγματικότητα στην ελληνική φιλοσοφία ", που διοργάνωσε η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία ( 24-26 Μαΐου 1984 ), από την συμμετέχουσα Δρα Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου

Λέξεις κλειδιά


Β' Διεθνές Συμπόσιο Φιλοσοφίας; συμπόσια φιλοσοφίας; εργασίες συμποσίων; Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία; αρχαιοελληνική φιλοσοφική σκέψη; ευρωπαϊκή φιλοσοφία; αρχαιοελληνική φιλοσοφία; κλασσική φιλοσοφία

Πλήρες Κείμενο: PDF