Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο "Θεόφιλος Καΐρης"

Κωνσταντίνος Βουδούρης

Περίληψη


Παρουσίαση των εργασιών του Πανελληνίου Επιστημονικού Συμποσίου "Θεόφιλος Καΐρης" που έλαβε χώρα στην Άνδρο 6-9 Σεπτεμβρίου 1984, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών από τον συμμετέχοντα καθηγητή Κ.Ι. Βουδούρη

Λέξεις κλειδιά


Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο; επιστημονικά συμπόσια; εργασίες συμποσίων; Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών; Θεόφιλος Καΐρης; Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός; Ελληνική Επανάσταση; νεοελληνική φιλοσοφία; νεοελληνική παιδεία

Πλήρες Κείμενο: PDF