Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Η Φιλοσοφία σήμερα, Πρακτικά του Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Αθήνα 1985

Βασιλική Μπίρου

ΠερίληψηΛέξεις κλειδιά


philosophy

Πλήρες Κείμενο: PDF