Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας. Θέμα: Η Φιλοσοφία του Σωκράτη ( Σάμος, 22-28 Αυγούστου 1990 )

Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης

ΠερίληψηΛέξεις κλειδιά


philosophy

Πλήρες Κείμενο: PDF