Τόμ. 9, Αρ. 26 (1992)

Πίνακας Περιεχομένων

Συντελεστές περιοδικού PDF
  180
Περιεχόμενα PDF
  181-182

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η νέα θεωρία του ωραίου του G. Sircello και το πρόβλημα αντικειμενισμού στους όρους που δηλώνουν γένος. PDF
Ρεγγίνα Αργυράκη 183-191
Οι αρχές της μαθηματικής ουσίας κατά τον Ιάμβλιχο PDF
Απόστολος Κ. Δέμης 192-208
Κριτική εξέταση των αντιλήψεων του Αριστοτέλη περί της ακρασίας PDF
Thomas A. Fay 209-215
Η θεωρία της συζεύξεως του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη ως ολοκλήρωση των αντίστοιχων θεωριών της Σκωτικής και της Γαλλικής σχολής του 19ου αιώνα PDF
Αναστάσιος Κουκής 216-236

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η φιλοσοφική παιδεία εις την μέσην εκπαίδευσην PDF
Κωνσταντίνος Κούρνιας 237-250

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

N. Georgopoulos, Art & emotion, the aesthetics of E. P. Papanoutsos PDF
Κωνσταντίνος Βουδούρης 251-254
Μανώλη Μαρκάκη, Φιλοσοφικές περιηγήσεις
Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου 254-255
Κ. Βουδούρη, Seigi, Ai, Seizi PDF
Yasumasa Yomoto 255-258
Π. Κιτρομηλίδη, Πολιτικοί στοχαστές των νεώτερων χρόνων PDF
Παύλος Χριστοδουλίδης 259-261

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η ανάμνηση μέσα στη μιμιτική διαδικασία της ποίησης. Οντοποίηση, μίμηση και μυθοπλασία : Η περίπτωση Καβάφη PDF
Γεώργιος Ν. Παπαδάκης 262-279

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανακοινώσεις-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις PDF
- - 280-286

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δελτίο Ελληνικής Φιλοσοφικής Βιβλιογραφίας
  287-294
Βιβλία που έλαβε η Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση PDF
  295-297


ISSN: 1105-8978